Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzacja do swojego działania wykorzystuje energię. Główną więc zasadą działania klimatyzacji jest pobranie energii z jednego miejsca i oddawania jej w innym miejscu.

Gorące powietrze w pomieszczeniu które chcemy schłodzić przechodzi przez czynnik chłodniczy – czyli parownik w wyniku wymuszenia ruchu tego powietrza przez wentylator. Parownik natomiast zwraca to powietrze z powrotem do pomieszczenia już schłodzone.

Aby powietrze zostało zasycone, w parowniku powinien znajdować się gaz o tak niskiej temperaturze aby można było odebrać ciepło z powietrza.

Ciepło jest następnie transportowane do drugiego czynnika powietrza czyli skraplacza, gdzie zostaje schłodzone.

Czynnik chłodniczy jest sprężany w sprężarce, która znajduje się na zewnątrz budynku. Sprężarka spręża czynnik chłodniczy w postaci pary po czym dostarcza go do skraplacza. Sprężanie czynnika chłodniczego wywołuje wzrost temperatury oraz ciśnienia w takim stopniu, że ciepło pobrane w parowniku może z kolei zostać oddane w skraplaczu.


Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>